Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Kvalifikacija LAC atestuotų arboristų sąrašas

LAC atestuotų arboristų sąrašas

 LAC atestuotų arboristų sąrašas pateikiamas pavardės abėcėlės tvarka:
 

Arboristikos darbuotojų atestavimas nacionaliniu lygiu – tikrinimas pagal ETW reikalavimus, ar arboristikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano sumedėjusių augalų biologijos, ekologijos, arboristikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir asmeninės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių arboristikos veiklą, reikalavimus.

Atestatas išduodamas 3 (trims) metams. Atestato galiojimą LAC atestavimo komisija gali nutraukti už esminius arboristikos kokybės ar jos vykdymo technologijos pažeidimus, priėmus sprendimą dėl Atestato galiojimo panaikinimo.

LAC atestuoto arboristo ID kortelės pavyzdys

Siekiama, kad nacionalinio arboristo pažymėjimo reikalautų visi medžių priežiūros, želdinimo, kraštovaizdžio, aplinkotvarkos, statybų sektoriaus darbdaviai, fiziniai užsakovai.

 

sigitas algis davenis 100   Algis Davenis 
Lietuvos atstovas Europos arboristikos taryboje (European Arboricultural Council e.V. (EAC)).

Išsilavinimas:
Aukštasis,  Vilniaus universitetas, 1984 m., biologijos specialybė, magistro laipsnis.
Akademinė trečioji studijų pakopa - doktorantūra (Ekologija ir aplinkotyra (03 B)) Gamtos tyrimų centre.
Profesinė kompetencija (papildoma):
1. Gelbėjimo medžio lajoje darbai. 3 Modulis. 2013 m.
Profesinė kvalifikacija:
1. Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas.
2. European Tree Worker, ETW - iki 2022-12.
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2014-002.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2014-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2020-07-01.
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2023-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging;
1.5.4. Arborifloros ekspertizė, inspekcija, vadyba - expert witness in arboriculture, tree risk assessment and tree valuation; tree management.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
 
leonardas mekionis 100   Leonardas Mekionis
 
Išsilavinimas:
Nebaigtas aukštasis, VDU Žemės ūkio akademija, miestų ir  rekreacinės miškininkystės specialybė.
Profesinė kvalifikacija:
1. Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas.
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2014-003.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2014-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2020-07-01
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2023-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
 
 
martin nemec 100   Martin Nemec
 
Išsilavinimas:
Vidurinė žemės ūkio techninė mokykla, 1993 m., augalų auginimo specialybė.
Specializacijos studija – Kompleksinė medžių priežiūra.
Profesinė kvalifikacija:
European Tree Worker - ETW (climber) - sustabdyta.
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2014-001.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2014-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2020-07-01.
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2023-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging;
1.5.4. Arborifloros ekspertizė, inspekcija, vadyba - expert witness in arboriculture, tree risk assessment and tree valuation; tree management.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
 
 
Donatas Ruzgas 100   Donatas Ruzgas
 
Išsilavinimas:
Profesinė kvalifikacija:
1. Sumedėjusių augalų priežiūros darbuotojas, arboristas.
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2014-004.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2014-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2020-07-01.
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2023-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
 
 
 Gediminas Stasiunas
 
   Gediminas Stasiūnas
 
 
 
 
Išsilavinimas:
Aukštasis neuniversitetinis, Kauno miškų ir aplinkos inžnerijos kolegija (KMAIK), miško ūkio inžineriaus profesinė kvalifikacija.
Kita profesinė kvalifikacija:
1. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, arboristikos darbuotojas, arboristas (darbininkas).
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2019-006.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2019-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2019-07-01.
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2022-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
 
 
Arturas Zilinskas 100
 
 
   Artūras Žilinskas
 
 
 
 
Išsilavinimas:
Aukštasis neuniversitetinis, Kauno miškų ir aplinkos inžnerijos kolegija (KMAIK), miško ūkio inžineriaus profesinė kvalifikacija.
Kita profesinė kvalifikacija:
1. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, arboristikos darbuotojas, arboristas (darbininkas).
Atestacija:
1. Nacionalinis arboristas:
1.1. Pažymėjimo numeris - LAC 2019-007.
1.2. Pažymėjimas pirmą kartą išduotas - 2019-07-01.
1.3. Pažymėjimas išduotas: 2019-07-01.
1.4. Pažymėjimas galioja iki: 2022-07-01.
1.5. Atestavimo sritis:
1.5.1. Laipiojimas ir darbas medžių lajoje - climbing;
1.5.2. Darbas mobilioje pakyloje - platform;
1.5.3. Aukštuminis medžių kirtimas - rigging.
1.6. Pažymėjimas sustabdytas nuo: 0000-00-00.
1.7. Pažymėjimas sustabdytas iki: 0000-00-00.
1.8. Pažymėjimo galiojimo panaikinimo data: 0000-00-00.
(galioja iki:)
Copyright © 2021 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.