Naujienos ir informacija

Antrasis "Europos medžių genėjimo standarto" darbo grupės susitikimas

ETPS 2 Riga 2018-10-12 01 300Š.m. spalio mėn. 12-14 d.d. Rygoje vyko antrasis "Europos medžių genėjimo standarto", vieno iš pagrindinių sumedėjusių augalų gerovės ir apsaugos urbanizuotose teritorijose užtikrinimo normatyvinių aktų, darbo grupės susitikimas. Standartas rengiamas Europos arboristikos tarybos (EAC) pavedimu. Dalyvavo 10-ies šalių atstovai. Susitikimas vyko kompanijos Labie Koki arboristikos mokyklos Annas Koku Skola patalpose.

Pristatytas tarpinis standarto projektas, toliau nagrinėtos genėjimo tikslingumo skirtingiuose medžių vystymosi etapuose ir skirtingoms medžių technologinėms grupėms temos. Galutinis standarto projektas bus pristatytas ir, tikėtina, priimtas 29-ajame kasmetiniame Europos arboristikos tarybos susitikime Maskvoje (2019-06-07/09).

ETPS 2 Riga 2018-10-12 02 300ETPS 2 Riga 2018-10-12 03 300ETPS 2 Riga 2018-10-12 04 300ETPS 2 Riga 2018-10-12 05 300

ETPS 2 Riga 2018-10-12 06 300

ETPS 2 Riga 2018-10-12 07 700