Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Renginių kalendorius Projektas "Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką"

Renginių kalendorius

Projektas "Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką"

kuriame lietuvos ateiti 300Aplinkos ministerija vykdo projektą „Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką“, kurio vykdymui skirtos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos – viso 1.792 000 Lt.

Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2011-11-28 iki 2014-10-31

Projekto esmė: projektu siekiama įdiegti priemones, kurios sudarytų sąlygas šalies teritoriją vystyti užtikrinant kraštovaizdžio apsaugą, tinkamą jo naudojimą, tvarkymą ir planavimą, įgalintų formuoti kraštovaizdį pagal moksliškai pagrįstus kraštovaizdžio kokybės tikslus, prisidėtų prie įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų išsaugojimo ir taip užtikrintų Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir kitų dokumentų nuostatų įgyvendinimą.

Projekto tikslai: prisidėti prie kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo reglamentavimo plėtros užtikrinant tinkamą kraštovaizdžio tvarkymą, išsaugant jo identitetą, socialines, ekologines, ekonomines funkcijas.

Projekto uždaviniai:

– Apibrėžti siektinus kraštovaizdžio kokybės tikslus, skatinti kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą, tvarkymą ir planavimą darnios plėtros sąlygomis;

– Sudaryti sąlygas vertingų ir ekologiškai jautrių pajūrio, Kuršių marių kraštovaizdžių išsaugojimui.

Projekto veiklos:

1. Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo plano ir susijusių dokumentų parengimas:

– parengti Kraštovaizdžio formavimo metodiką;

– parengti Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą.

2. Metodinio pobūdžio dokumentų, užtikrinančių būdingų kraštovaizdžio erdvinių struktūrų ir vertingųjų savybių išsaugojimą, parengimas:

– parengti ir išleisti Želdynų projektų rengimo metodiką;

– parengti ir išleisti Želdynų ir želdinių tvarkymo metodiką;

– parengti ir išleisti Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo gaires valstybiniams keliams ir geležinkeliams;

3. Pajūrio juostos rekreacinių išteklių apsaugos, tvarkymo ir naudojimo priemonių detalizavimas, informacinės sistemos formavimo principų nustatymas:

– parengti Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planą;

– parengti Pajūrio juostos grafinės-vizualinės sistemos kūrimo metodines rekomendacijas.

4. Atlikti Pajūrio juostos ribų koregavimą ir įskaitmeninimą.

5. Parengti Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studiją.

Projekto eiga:

Projektui yra skirtas finansavimas ir artimiausiu metu planuojama pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Taip pat jau pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti siekiant šio projekto tikslų ir sekti viešųjų pirkimų skelbimus Aplinkos ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.am.lt/VI/index.php#r/1276

Detalesnė informacija apie projektą skelbiama Aplinkos apsaugos projektų agentūros tinklalapyje adresu: www.esparama.lt

 

informacijos šaltinis: www.am.lt

Copyright © 2023 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.