Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Veikla Paremkite mus 2% parama

Paremkite mus 2% parama

Jeigu palaikote mūsų idėjas ir norite prisidėti prie jų įgyvendinimo, skirkite iki 2 procentų jau sumokėto į Valstybės biudžetą gyventojų pajamų mokesčio viešąjai įstaigai "Lietuvos arboristikos centras".

Jūsų palaikymas yra labai svarbus, nes tik turint lėšų galima pilnavertiškai įgyvendinti centro veiklą, atstovauti mūsų bendrus interesus, mokyti arboristika bei visa gamtosauga besidominčius organizuojamų kursų, seminarų bei bei kitų renginių metu, informuoti apie visas arboristikos srities naujienas bei aktualijas plačiąją visuomenę.

Maloniai prašome Jūsų užpildyti formą FR0512 (versija 3) (siuntimui elektroniniu būdu arba tiesiogiai pristatydami VMI skyriui).

Kaip mus paremti:
Kaip žinia,
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) numato nuolatinio Lietuvos gyventojui teisę nuo mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turi teisę gauti paramą (Lietuvos Respublikoje įregistruotus labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyrius (padalinius), kitus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).

Tai nereiškia jokių papildomų mokesčių ar finansinės naštos Jums.  Jei nenurodysite, kam norite pervesti minėtus 2 proc., pinigai tiesiog pasiliks bendrame valstybės biudžete. Mokesčius perveda ne asmuo, o Mokesčių inspekcija, todėl žmogui tereikia užpildyti tik nesudėtingą prašymo formą arba užpildyti paramos formą FR0512 (versiją 3) ir kartu pateikti deklaruojant pajamas.

Gyventojas, nusprendęs skirti ne didesnę kaip 2 procentų pajamų mokesčio dalį tam tikram subjektui, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, FR0512 (02 versija) formos elektroniniam teikimui arba įprastiniu būdu prašymą (toliau — Prašymas). Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pateikti gyvenamosios vietos AVMI ar atsiųsti paštu. Prašymą gali pateikti įstatymų nustatyta tvarka gyventojo įgaliotas asmuo.

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
1. paramos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį numerį (kodą);
2.
ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2016 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų). 

Jei gyventojas pagal GPMĮ nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų deklaraciją, Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.

Žmogus, nusprendęs, kad tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) nori remti ilgesnį laikotarpį, gali tai  tai nurodyti viename prašyme. Maksimalus terminas – 5 metai. Pildyti formos E5 langelį. Išsamiau apie pasikeitimus – VMI naujienose.

Informacija: www.vmi.lt 


Deklaruojant pajamas formoje FR 0512 nurodykite šiuos duomenis:

Mokestinis laikotarpis - 2016

6S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, arba jį pakeičia kitu vienetu, taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 6S laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

E1 - Gavėjo tipas - 2 - vienetas, turintis teisę gauti paramą

E2 - Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 302479787

E3 laukelis užpildomas, kai gyventojas pageidauja, kad skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju turi būti įrašomas atitinkamos programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, kuris gali būti įrašomas sutrumpintas. Kaip skiriamos pajamų mokesčio dalies panaudojimo tikslas negali būti įrašoma gyventojo vardas, pavardė, sąskaitos numeris, taip pat negali būti įrašyti daugiau kaip du skaitmenys.

E4 - 2,00

E5 - turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui ir (ar) tai pačiai politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 20161 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2016 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

 

Dėkojame visiems, kurie skirdami dalį savo gyventojų pajamų mokestį,
nori paremti mūsų įstaigos veiklas.
Daugeliui nereikšminga suma mums yra labai svarbi, nes tai ne tik papildomos lėšos mūsų veiklai, bet ir įrodymas, kad pasitikite mūsų organizacija ir darbu

Copyright © 2024 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.