Lietuvos arboristikos centras

Font Size

Cpanel
Veikla Veiklos kryptis

Viešoji įstaiga Lietuvos arboristikos centras (LAC) yra ne pelno organizacija, įkurta 2010 metais. LAC nuo 2010 metų yra Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council - EAC) tikrasis narys, nuo 2014 metų - Tarptautinės arboristikos draugijos narys (International Society of Arboriculture - ISA) asocijuotas narys.

LAC pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra šie:

  • populiarinti ir skatinti Lietuvoje aptinkamų - natūraliai augančių ir/ar introdukuotų - sumedėjusių augalų augimo bei juos supančios aplinkos, augavietės (buveinės) priežiūrą, gerinti medžių bei krūmų būklę;
  • įdiegti šiuolaikinės praktinės arboristikos principus ir metodus Lietuvos sumedėjusių želdinių priežiūros srityje, vadovaujantis EAC sumedėjusių augalų ir jų buveinių priežiūros metodikomis, kriterijais ir rekomendacijomis;
  • tirti, puoselėti ir gausinti Lietuvos sumedėjusios augalijos išteklius, propaguoti sumedėjusių augalų rūšių ir formų išsaugojimą;
  • skatinti mokslinį tiriamąjį, taikomąjį ir leidybinį darbą arboristikos klausimais;
  • visuomenės informavimas, neformalus ugdymas, projektų administravimas; 
  • suvienyti juridinius ir fizinius asmenis, neabejingus Lietuvos gamtai ir sumedėjusiai augalijai;
  • šviesti, informuoti visuomenę ir brandinti gyventojų gamtosauginę sąmonę, gilinti visuomenės ekologines, gamtosaugines, gamtotyros ir, ypač, sumedėjusios augalijos augimo priežiūros (arboristines) žinias, rūpintis kultūriniu turizmu ir laisvalaikio organizavimu, formaliu ir neformaliu visuomenės ugdymu;
  • aktyviai dalyvauti šalies gamtotyros, gamtosaugos, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio, istorijos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo projektuose, renginiuose, seminaruose ir mokymuose, juos rengti, koordinuoti ir administruoti;

 

Copyright © 2024 Lietuvos arboristikos centras. Visos teisės saugomos. Designed by JoomlArt.com. Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.